تو این خونه برات جا نیست

از این خونه برو بیرون تو این خونه برات جا نیست

اونی که بی تو می مردو نگاه کن دیگه تنها نیست

دیدی آخر رسید روزی که از تنهایی میلرزی

دم رفتن بهت گفنم

گفتی به این حرفا نمی ارزی

تو رفتی حالا برگشتی دلت آشفتگی داره

چه جوری روت شده آخه

شرمندگی داره!

منو اونقدر سوزوندی رسوندیم تا دم برزخ

دیدی تاوانشو دادی رسیدی آخر دوزخ

آره امروز اون روزه که تو بی من نمیتونی

دیگه از ما گذشت بس کن تو این خونه یه مهمونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/18255کپی شد!
1065
۱۵