حسود

وقتی به درخیره میشی ، میخام درا رو بشکنم
اصلاً بــزار همه بگن ، حسـودترین بشر منم
دست خودم نیس بخدا ، دلم همه ش پیش توئه
بهشت زنــدگی من ، فقط تو آغوش توئه
به باد حسودی میکنم وقتی به موهات می رسه
عشق تو توی قلب من ، یه ظرف شیر خالصه
به جون تو حرفای من ، فقط واسه ترانه نیست
شعری که اززبون بیاد ، نجیب و عاشقانه نیست
عمراً اگه چشای تــو ، از دل من سفــر کنه
خدا چشات و آفرید ، تا من و دربه در کنه
کاش بدونی که عشق من،از یه دل بی ادعاست
شاهد عشق پاک من ، تنها فقط چشم خداست..

https://www.academytaraneh.com/1824کپی شد!
1203
۵۱