حالم خوبه خوبه !!!

خوابم نمی بره
دلم پر ز آشوبه
تو فک کن عزیزم
حالم خوبه خوبه

چه بدبینم دوباره
به این احساس اجباری
فقط میخوای که بازم
منو دلخوش نگه داری

بگو چی قسمتم بوده
توو این دنیای وارونه
دنیایی که خوبی رو
هیچکی یادش نمی مونه

دلم از غم لبریزه
دیگه اشکی نمی ریزم

دارم میرم بدون تو
خدا نگهدار عــــــــزیزم

باورم نمیشه اینه
تاوان اشتباه من
لیاقت تو نبود
حتی یه نیم نگاه من

https://www.academytaraneh.com/1814کپی شد!
984
۱۶