چراغِ تو خونه

چراغِ تو خونه ، هر شبــ پشیمونه

بخاریِــ نفتیــ ، درد هامو میدونه

سماورِ کهنه ، یه استکان چاییـــ 

حســـ میکنم انگار ، بازم که اینجاییــ

عطر تو میپیچه ، کنار احساســم

از من چقدر دوریــ ، بازیُـــ رو میبازم

 دستاتو تو دستم ، نمیکنم احساســ

  کجایی من بی تو ، چقدر شدم حساســ

امیر نبی زاده

پاییز ۱۳۹۱

https://www.academytaraneh.com/18138کپی شد!
940
۸