مرا در خاطرت بسپار

به نام خدا

تو این بازار دلتنگی

دلم از تو چه پر خونه

شکایت میکند از تو

در و دیوار این خونه

چرا بامن جفا کردی

تو ای مستی دورانم

لبانت را نمی خواهم!

بده بوسه به دستانم!
چرا ای بی وفا رفتی
 نپرسیدی تو حالم را
 دلم از غصه ها پوسید
 ندیدی حال زارم را
مرا در کوچه های عشق
رها کردی و خود رفتی
 چرا ای ناجی شبها
 تو با من اینچنین کردی
 نمی بخشم تو را هرگز
سپردم دست طوفانها
بلایی که به من آمد
بیاید بر سرت یکجا
بیا برگرد به سوی من
تو ای زیباترین مرحم

مرا در خاطرت بسپار
که درمان می شود دردم

************

نوشته رشاد۹اردیبهشت۹۱

www.reshadaghili.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/1795کپی شد!
1299
۱۴