می خوام از رو زمین پاشم…

خدایا این چقد خوبه،که غصه از دلم دوره

تو هستی در کنار من،همه چی واسه من جوره

چقد احوال من خوبه،چه خوشحالم تورو دارم

نمیشه با وجود تو،دیگه چیزی جلو دارم

تویی که مثل بارونی،دلُ ازغصه میشوری

تورو چند وقته گم کردم، چقد از خاطرم دوری

بزاریادم بیاد اینکه،تو کی هستی کجا جاته

فراموشم شدی انگار،نمی فهمم چی تو حرفاته

داره نزدیکتر میشه،به تو هرلحظه احساسم

بهم فرصت بده تا باز،تو رو ازنو بشناسم

بگیر دستامو تو دستت،می خوام از رو زمین پاشم

می خوام تا آخردنیا،همینجور عاشقت باشم…

https://www.academytaraneh.com/17859کپی شد!
884
۹