هم آغوش

******************************
هم آغوش
نیستی اینجا در کنارم *** لحضه ها با بغض وخاموش
یادمه گفتی عزیزم *** یاد من تو رو فراموش
طرح چشمای توزیباست *** حتی لحضه ایی که نیستی
حتی وقتی که میدونم *** با غریبه ایی هم آغوش
ترانه سرا : عسگری ذاکری ** فربد **
******************************

از این نویسنده بیشتر بخوانید: