اسمت برام یه دنیاست

همین فکرای قبل از حرف ، دلیل اشک چشماته
شبیه بچه ها می شی ، که این کابوس باهاته

شکایت می کنی ازمن ، از این تقدیر وحشتناک
با این اشکی که هر لحظه ، داری میریزی روی خاک

هجوم این همه تردید ، توو چشمای تو معلومه
یکی اینجا مثـ هر بار ، از آغوش تو محرومه

داری گم می شی توو وهم ، همین احساس پر وسواس
نمی فهمی فقط اسمت  ، برام مفهوم یک دنیاس

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/17686کپی شد!
992
۱۲