فرصت پرواز …

دلم از پرسه زدن خسته شده ….. می خواد آروم بگیره با یه نگاه
کیه اون که خونه می سازه برام ….. زیر  ِ چتر  ِ دو تا چشمای  ِ سیاه

کوله بار ِ زندگی رو دوشَمه ….. دل آوارۀ من خسته شده
داره تاوَل می زنه پای  ِ دلم ….. همۀ راها به روم بسته شده

تو میای ، زندگی آغاز می شه
درای  ِ بسته به روم باز می شه
همۀ حجم  ِ قفس برای  ِ من
مث  ِ یه فرصت  ِ پرواز می شه

تو تموم  ِ لحظه های  ِ من بمون ….. با تو بازم دل  ِ من جون می گیره
دل  ِ آواره و دوره گرد  ِ من ….. داره کم کم سر و سامون می گیره

اگه این دنیا فقط اسارته ، ….. بذا(ر)  زندونی  ِ عشق  ِ تو باشم
اگه کابوس  ِ شب  ِ تنهاییه ، ….. کمکم کن از یه خواب ِ بد پا شَم

تو میای ، زندگی آغاز می شه
درای  ِ بسته به روم باز می شه
همۀ حجم  ِ قفس برای  ِ من
مث  ِ یه فرصت  ِ پرواز می شه

گیتا سلطانی
( این ترانه اجرا شده )

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/17549کپی شد!
1057
۲۶