حسِّ غریب

 

 

با رفتنت از قصــه هام ** دست ِ من ُ رهـــا نــکن

 

من ُ به این حس ِغریب ** دوباره مبتلــــــــا نــکن

 

 

 

قلبمُ بـــــاز شکستـــــیُ ** شدی غروب ِ سر بزیــر

 

تمـــوم ِ دنیام مال ِ تــو ** غرورم ُ ازم نگیـــــــــــر

 

 

 

من که با نگـــــــاه ِ تو ** پر میکشم تا آسمــــــــون

 

نرو رهـای ِ قصه هام ** فقط کنار من بمـــــــــون

 

 

 

رفتی صدای خنده هات ** میپیچه توی ِ گوش مـن

 

برو ولی یادت باشـــــه ** باز ِ هنوز آغـوش ِ مـن

 

 

 

حالا که عاشقــــت شدم ** نمیشه از یـــادم بــــری

 

آخه چطـــور دلت اومد ** از عشق ِ پاکـم بگـذری

 

 

 

برای ِ زنــــــده بـــودنم ** خنده ی تو یه نفـــــــس ِ

 

هنوز برای ِ گریه هام ** چشمای ِ تو مقـــــــــدس ِ

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1749کپی شد!
1134
۶۰