برگرد

 

عشقم از وقتی که رفتی جای خالیتو میبینم

سراغ عطر تنت رو از اقاقیا میگیرم

هوس نوازش تو شعله زد توی وجودم

نفس منی تو عشقم سمته قلب تو وجودم
دلم ا ز وقتی که رفتی انگارکه دلش شکسته

صورتش میخنده اما بیچاره دلش شکسته

نگاه دور وریا روی ماست اما به سردی

کاش میشد نری تو عشقم کاش میگفتی برمیگردی

عکسای قاب تو تاقچه خنده ی تلختو دارن

چشمای من تو نبودت مثل اسمون میبارن

غصه ی نبودنه تو قصه ی تاراجه شادی

تو چه زود پر زدی عشقم منو دست باد دادی

بی تو لحظه لحظه مردن توی چشمام دیده میشه

مردیکه بغضای تلخش تو گلوش دزدیده میشه

بی تو خونه سوت و کوره بی تو جمعه های غمگین

یادتو میاد سراغم منمو هوای سنگین

رفتی اما توی قلبم زنده ای واسه همیشه

یه روزی میام کنارت قول میدم که دیر نمیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/17450کپی شد!
1044
۱۷