بن بست

این حس من و دریاب این حس دگرگونی

وقتی توی یک بن بست تنهایی نمیتونی

ای کاش وهزار ای کاش این روزو نمیدیدم

رفتی و چرا رفتی من این و نفهمیدم

انگار یه کابوسه به روز من افتاده

کاش بودی ومیگفتی بیدار شو این یه خوابه

گرمی نفسهامو به عشق تومدیونم

برگرد به این خونه بی تو نمی تونم

پاییزه وبرگ ریزون توهوای قلب تو

من هم پریشونم بیمار از عشق تو

پاییزو فراموش کن با دغدغه برگاش

برگرد به این خونه بازم بهاری باش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: