خواب

لالا لالا لالایی
عزیز من کجایی
میون خواب من باش
نری هیچ جا تنهایی

میخوام امشب که خوابم
خواب تو رو ببینم
ببینم کنارمی
بیام پیشت بشینم

میخوام امشب که خوابم
تو خوابم بشی مهمون
بیای توی رویاهام
دیدنت بشه چه آسون

دوست دارم توی خوابم
دست منو بگیری
بگی همیشه هستی
بگی هیچ جا نمیری

بریم تو یه دشت سبز
بدویم دنبال هم
زودی من بگیرمت
بگم هستی مال من

کاش میشد این خواب نبود
کاش الان بودی اینجا
کاش کنارم می موندی
نمیرفتی به هیچ جا

بیا توی خواب من
بریم توی یه جاده
با هم بریم ۲ تایی
تا آخرش پیاده

میخوام میون این راه
از حس و حالم بگم
بگم که دوسِت دارم
از پیش تو نمیرم

لالا لالا لالایی
بهم بگو کجایی
میون خواب من باش
نری هیچ جا تنهایی

صبح شده و من اینجام
به خورشید سلام میگم
راستی دیشب تو خوابم
من که تو رو ندیدم
تو که بد قول نبودی
می اومدی تو خوابم
تو که میدونی واسه
دیدن تو بی تابم

لالا لالا لالایی
بدقولِ من کجایی؟
تو که قول داده بودی
به خواب من بیایی!!

اما شب های دیگه
میخوابمو میدونم
میای یه شب تو خوابم
من منتظر می مونم !!

.. ۱۳۹۰پاییز ..

https://www.academytaraneh.com/1738کپی شد!
1074
۵