روبروی تو

من از دنیا بیزارم از اینکه دوستت دارم

از اینکه خیره بر راهت گل امید می کارم

من از دنیا چه میخواهم به جز گرمای آغوشت

به جز عشقی که مدتهاست دگر گشته فراموشت

من از دنیا چه میخواهم بجز یادت بجز رویا

بجز گرمای دستانت کنارِ ساحلِ دریا

من از دنیا چه میخواهم که باشم آرزوی تو

تو باشی و بمانم من همیشه روبروی تو…..

https://www.academytaraneh.com/1706کپی شد!
1081
۸