بچه

 

تو چشم تو نمی بینم اثر از عشق و اصراری

نمیبافی به هم حتی از اون حرفای تکراری

میرم اما دلم میگه که برگردم به عشق تو

ببین این چندمین باره که شک کردم به عشق تو

همه کارم شده تنها تماشای شکستن هام

برای این همه سختی چقد دلسرد و دس تنهام

تو بدبینی به هر کس که پی احوالتم باشه

تو  بازم بچه ای حتی اگه صد سالتم باشه

نمیخوام زندگی رو تا تو باقلبم نمی سازی

منم کارم کشید امروز به ناشکری و لجبازی

شروع ماجرای ما سرآغاز تباهی بود

به چشمای تو دل بستن چه کار اشتباهی بود

چه باور کرده بودم تو همون هستی که من میخوام

فقط از خوش خیالی بود منم امروز اگر اینجام

میرم اما دلم میگه که برگردم به عشق تو

ببین این چندمین باره که شک کردم به عشق تو

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/16973کپی شد!
1006
۶۶