آخرین شب

 

نیم نِگاهت توی دریـای غریبی *** مثل موجِ روی ساحـل

نگـــرانیـــت یــه دروغ بــــود *** ای دریغ از موج غافل

 

تــــوی این سکانــــس آخـــــر *** طعم زندگی چه تلخ شد

چی میشد چشـــام نمی دیــــــد *** عاشق چشــات نمی شد

 

انتظــــار مــن چــه ســــــــاده *** چشـــــم آسمونُ تر کرد

اعتـــراض مــن تــو بــــارون *** گـــوش آسمونُ کـَر کرد

 

زنـــدگیــم سـِــــنِ نمـــــایـــش *** همــــه بازیگـــــر بازی

هیچــــکی تنهاییـــمُ نشنیـــــــد *** شُــد قفس دستور قاضی

 

خنجـــــرِ نفــرتِ اون گـــــــل *** قــلـبِ احســـــاسمُ بوسید

تـــوی آخریـن شــــب انگـــار *** چشــم من فرانــه رو دید

 

انتظــــار مــن چــه ســــــــاده *** چشـــــم آسمونُ تر کرد

اعتـــراض مــن تــو بــــارون *** گـــوش آسمونُ کـَر کرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1678کپی شد!
1006
۴۱