انگار اونم عاشق شده….

این روزا آسمون فقط / آبی میشه قشنگه
مثل لبِ قرمزِ تو / که واسه من می خنده
دلم یه آسمون می خواد / تا که بشم پرنده
یه ابریهو می یاد وسط / را ه ِمنو می بنده
پروانه ی رو دامنم / دور سرت می گرده
انگار اونم عاشق شده / هی چشاشو می بنده
دلم تورومی خواد ولی / مامان دخیل می بنده ،
یه خواستگار بیاد خونه / را ِه تورو ببَنده
ترانه بی قافیه شه / عیب از منه شرمنده ،
حسم برای گفتن ِ / یه بغض همش گیر کرده

https://www.academytaraneh.com/16469کپی شد!
1100
۳۴