چند ثانیه!!!

فکر تو حتی یه دقیقه

بیرون نمیره از سرم

من از این زندگی بی تو

دیگه لذت نمی برم

هر کاری می کنم دلم

یه کمی اروم بشه

به این نتیجه می رسم

بدون چشمات نمیشه

نمی دونم که چی شد

وارد این بازی شدم

من تنها و پرتوقع

به دیدنت راضی شدم

کارم به یه جایی کشید

می گفتن این روانیه

به در و دیوار می زدم

ببینمت چند ثانیه

شاید پیش خودت بگی

چند ثانیه مگه چیه

اما برای من همین

چند ثانیه زندگیه

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/16429کپی شد!
877
۱۱