ستاره

تو از من دلخوری بازم ستاره
بیا امشب توی خوابم دوباره
میدونی که برام یه دنیا نوری
غروب تو برام ماتم میاره
اگه آفتاب برام مث یه باغه
طلوع تو برام خود بهاره
کمند موی تو مث شهابه
 توی هفت آسمون ادامه داره
لبت شیرینه مث توت وحشی
یه بوسه اش توی قطبم گل می کاره
اگه سردمو هم رنگ سیاهی
اگه غم دور سیاره ام مداره
بیا امشب دوباره عاشقم کن
با اون نوری که از قلبت می باره
 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: