پینوکیو

وقتی به عشقت نرسی، دنیا برات قفس میشه

می خوای ازش پر بکشی بری یه جای سوت و کور

خسته میشی از آدما، از اون نگا کردناشون

می خوای بری یه جای دور، یه جا که هس بدون نور

هر چقدم که بی خیال، هر چقدم که سر به زیر

ترافیک طعنه ها رو توی دلت حس می کنی

قلب تو تقصیر نداره همش شده ترک ترک

سنگینی ِ بار غم و روی دلت حس می کنی

دنیای بی روحی شده، عشقای یک روزه مده

ساده بودن چه بیخوده وقتی که گرگه دور و بر

اسیر این چیزا نباش، دوباره ریش و بتراش

نباش به فکر اون چشاش وقتی بزرگه دور و بر

هرجا دلت میخواد برو، درست مث ِ مارکوپولو

به هیشکی وابسته نشو، بازم بخر لباس نو

مست کن و تلــو تلــو بگو تموم حرفات و

مستی و رو راستی خوبه، بی خیال پینوکیو

                              دهم فروردین۹۱

https://www.academytaraneh.com/1606کپی شد!
1060
۱۱