وصله ی ناجور

عاشقم بودی ولی رفتی ازم دور شدی
پاره ی تنم بودی ، وصله ی ناجور شدی
پاگذاشتی رو دل ِ ساده ی من به سادگی
عاشق چشم شرابی ، موهای بور شدی
موج ِ مژه های تو احساس شاعرانمه
زبونم لال مریم ترانه هام کور شدی؟
مونالیزا کپی ِ نسخه ی جعلی ِ لبات؟
یا با مونتاژ و رُتوش این همه مشهور شدی؟
گوشام حیرت زده ی سمفونیِ ساز صدات
عسلی اما برا من نیش زنبور شدی
زخمه میزد سرِانگشتِ تو هرشب به تنم
تکراری شدم هم آغوش ِ یه سنتور شدی
مثِ یه بغض که نمیشکنه،می میره تو گلو
توی قلبمی هنوزم ،زنده در گور شدی
برو و شکستنِ غرورمو نگا نکن
چون خودت خواستی بری،نگو که مجبور شدی
می درخشیدی مثِ ستاره تو شبای من
شب با چرخشِ زمین روز شد و کم نور شدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1595کپی شد!
1131
۹