دیگه عاشق نمیشم من

دیگه بسه تمومش کن دیگه خیلی دیگه سردم

دیگه حتی اگه برگردیم من بر نمیگردم

دیگه از دست این غم ها به تو پناه نمی آرم

چرا گریم نمیگیره؟؟نمیفهمی دیگه سردم

دیگه عاشق نمیشم من همین باشه اولین بارم

دیگه عاشق نمیشم من همین باشه آخرین بارم

چه خوب بد کردی آخرسر منم بی اعتنا موندم

چی میگفتم آخه دیگه تو چشمای تو وا موندم

برو من هم می مونم تا ببینم تا کجا میری

دیگه از ماگذشت اما بدونم با کیا میری

دیگه عاشق نمیشم من نه! دیگه عاشق نمیشم من

دیگه چشم و دلم ترسیده دیگه عاشق نمیشم من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15945کپی شد!
880
۱۸