تنهای عاشق

 

پرکن تن پوش خستگی مو

ازعطرت تا جون بگیرم

من وازسایه ها بگیرو

رنگی کن توقاب پیرم

 

صدای تیک تیک شب رو

می شناسم من از قدیما

این منه تنهای عاشق

پرم از شعرای نیما

 

نگاه کن برگای پاییزو

داره ازشاخه می ریزه

برگای زردی که زیرپام

علامت فصل پاییزه

 

عاشق شدیم ما اماتورفتی

مگه نگفتی همیشگی یم

چرابریدی چرانخواستی؟

بامن بمونی توخستگی یم

 

تنها شدم بازمنتظرهستم

چشام دوباره به راهت مونده

شاید بیایی ای گل خوش بو

این ودل من ازدلت خونده

 

عشق من وتو هوس نبوده

برگرد دوباره مثل همیشم

ببین که تنهام ببین که خستم

ببین که بی توپژمرده می شم

 

چی شدکه سرد شد خونه قلبت

من که محبت پای توریختم

من و نگاه کن ای عشق شیرین

تواین جدایی فقط من سوختم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15932کپی شد!
1263
۳۹