یادگار

کنار  ِ آینه مونده از تو چیزایی/ یه شونه، گیر ِسر دسبندِ مروارید

یه جُف دس‌کش کنار  ِ شیر ظرف‌شویی/ تموم  ِ روزُ نقطه نقطه می‌بارید

چشام اینجا توو آینه داره می‌خنده/ چشات اونجا توو آشپزخونه گریونه

صدای ِ ونگْ ونگِ بچه می‌اومد/ یه عکس ِ بچه که دَرداتُ می‌دونه

یکی تو چارتا من می‌ریزه رو دیوار/ یه خمپاره که نعره می‌زد از توو قاب

جنون چشمامُ تا سقطِ تو رد می‌شه/ یه کابوس پـــرت می‌شه از اتاق ِ خواب

یه ضجه ساعتِ میزی رو دیواره/ همونجا وقتِ رفتن رُ نشون می‌ده

منُ حرفایی که رو صورتت مونده/ تو دل بستی به این نعشی که جون می‌ده

دوباره موج ِ من رو موج جنگ افتاد/ از عشق ِ من یه ترکش رو تنت مونده

یه شونه، گیر ِسر دسبندِ مروارید/ کنار  ِ آینه بوی ِ پیرهنت مونده.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1573کپی شد!
779
۶