فصل من

پاییزه قصه ی درخت دل
میریزه برگ زرد بی کسی

توچشام یه دنیا ابرحسرته
نمیتونم که بمونم با کسی

بامن ازحرف دلا حرفی نزن
من پرم پرازسوال بی جواب

توفقط بخون ترانه ی منو
مثل مرحم شو رواین همه عذاب

اگه دریاهم منوپس میزنه
توچشاتو روبه موج من نبند

اگه احساسی به حرفام نداری
لااقل دیگه به حال من نخند

من که رهگذرترین مسافرم
نه کسی منتظرفصل منه

منوبا باوردلتنگی بخون
فصل پنج ناشناس فصل منه

فصلی ازجنس ستاره های شب
پررویای رسیدن توی خواب
فصل من فصل همیشه گم شدن
یه مسافربایه عالمه سراب

https://www.academytaraneh.com/15551کپی شد!
1256
۱۸