زندگی

عزیزم زندگی دشتی
پراز بالا و پایینه
شبیه طعم یک قهوه
که بین تلخ و شیرینه

نمیدونی برای تو
چه رنگی دست نقاشه
عزیزم اوج فواره
نمیشه دائمی باشه!

همیشه حکمتی داره
غم و دلتنگی و سختی
خدا گاهی بهت میده
غمی در حد خوشبختی

ویا از روی احسانش
به هم میریزه دنیاتو
زمینت میزنه اما
خودش میگیره دستاتو

گذشتو ساده معنا کن
تو باید از خودت کم شی
اگه هم رنگ قارونی
دعا کن رنگ حاتم شی

دعاکن مهربون باشی
تصورکن که دریایی
اگه حتی دلت خونه
دلی رو نشکنی جایی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1551کپی شد!
950
۹