تنها عشقم

ای ماه آسمونم
تویی نفس و جونم
قلبم برات می تپه
چون تویی مهربونم
تویی همدم و یارم
تویی قول و قرارم
بگو برات می خندم
ای خوش صداترینم
پراز شعری عزیزم
کردیم عاشق و بیمار
شدم آواره و غمخوار
دلم میشه واست تنگ
کجایی نازنینم
ای ماه آسمونم
شب پر از ستاره م
بگی واست میخونم
بگو واست بچینم
از آسمون ستاره
حتی بخوای میارم خورشید و کهکشان هاش
بخوای برات می بارم
بارون و برف و نم نم
هر چی بخوای مهیاست
همه رو به تو می بخشم
چون تویی بهترینم
یه لبخند تو همه ی دنیام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: