گمشده

روزنامه ی صبح ،امروز نوشته با تیتر درشت

یه ارتش نامرئی زندگی گلا رو کشت

چن نفر امروز می خونن مگه صفحه ی اول و؟

خودکارا آبی می کنن قسمت حل جدول و

بوی طناب دار و ترس تو صفحه ی حوادثه

گند زده به صداقتا آگهی مناقصه

صفحه به صفحه خط به خط،دنبال یه نشونی ام

یه اسم توی گمشده ها،دچار چه جنونی ام!

خیال باطلی می گه:خبرهای جدیدی هست

حادثه ی نیومدن تو صفحه های بعدی هست

داغ دلای سوخته و شعر سیاه تسلیت

زندگی فرمول شده تو صفحه ی علم و خاصیت

روز تولدت شده فال ضمیمه های پوچ

برق عجیبی می ندازه رو شیشه ی کثیف و نوچ

آگهی آ گول می زنن سادگیای چشمارو

مردمکای بیخیال رد می کنن خبرهارو

صفحه به صفحه خط به خط، دنبال یه نشونی ام

یه اسم توی گمشده ها، دچار چه جنونی ام!

خیال باطلی می گه: خبرهای جدیدی هست

حادثه ی نیومدن تو صفحه های بعدی هست

https://www.academytaraneh.com/1502کپی شد!
1063
۵۷