سیاه پوش

Siah Posh

سیاه پوش:

یکی پشت در خونه داره هی دور تر میشه

منو دیگه نمیبینه، همینجور کورتر میشه

یکی پشت در خونه است که کفشات رنگ کفشاشه

که مثل تو سیاه پوشه که دستکش توی دستاشه

محاله اون تو باشی چون، داره میره از این خونه

تو گفتی پیش من هستی، ولی پیشم نمیمونه

یه لبخندی رو لبهاشه، یه نامه توی دستاشه

گذاشتش لای در انگار، میترسم مال من باشه

صداش کردم که برگرده مثل تو رد شد و رد شد

جوابم رو نداد و رفت، مثل تو با دلم بد شد

کاراش مثل توئه انگار، چرا مثل تو راه میره؟

سیاه پوش روتو برگردون، که قلبم داره میمیره

https://www.academytaraneh.com/15004کپی شد!
1195
۹

درباره‌ی سجاد یزدانی

برای مجله شعر نمینویسم، در شب شعرها شرکت نمیکنم، به نگاه منتقد ها اهمیت نمیدهم، پیله ای از شعر میبافم به دور خودم، بی آرزوی پروانه شدن، و در سلول خود ساخته میمیرم... به آن امید که ابریشمش، شالی شود بر شانه های تو... از یغما گلروئی (ترانه سرای سابق)