داری میری

داری میری میگی دوسم داری داری میری میگی فراموشم نمیکنی

حسرتش ماند خود را چرا مهمان آغوشم نمیکنی

داری میری چه حالیم چقد این صحنه ها آشناست

شبیه یک دو ماه پیشه دوباره این دلم تنهاست

شبیه وقتی که رفتم تو هم آهسته برگشتی به دنبالم

چقد خوب بودی اون لحظه منم دادم پرو بالم

داری میری داری میری داری میری داری میری

دیوونه عاشقم بودی با چه حالی داری میری

از اینجا تا کجا میری کجارو داشتی رفتی

دیدی آخر سر از عشقم دیگه خسته شدی رفتی

نگفتی چشم من زیباس؟ چشم زیباتری یافتی

یکی میگه تو گوشم با صدای تو دیگه باختی

تو که میری آخه این جان چیه پهلوی اسم من

برو این هم چمدونت حسابی زخمیه این تن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/14993کپی شد!
847
۱۷