زیباترین گناه

زیباترین گناه تو اون شبِ کبود
زیرِ درختِ بید , بوسیدن تو بود
ساده گرفتنه شرط قداست و …
بادستِ بی وضو لمسِ تنِ تو بود

تو اون شبِ کبود , زیرِ درختِ بید
از اضطراب و ترس جونم به لب رسید
لحظه برهنه بود , شب تار و ناپدید
غیر از خدا کسی اون صحنه رو ندید

غیر از خدا همه مسخِ طلسمِ خواب
دنیا به اسمِ ما ,بی مرز و بی حجاب
تو اون سکوتِ ناب جشن کوچیکمون
هیچکس خبر نداشت از جیک و پیکمون ..

مهتابِ نقره ای , از لای شاخه ها
آروم سرک کشید , آروم و بی صدا
اما خدا بهش گفت: کاره زشتیه
زیباست عشقشون , زیبا بهشتیه

زیرِ درختِ بید مجنونترین شدم
دیوانه از تو و بیگانه از خودم
تا دم دمای صبح ما زیر چترِ شب
یک شعرِ دلپذیر با سطر سطرِ شب

هادی/مهر۸۹

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1496کپی شد!
1253
۲۴