از غصه می سوزم

بی تو از غصه شکستم
از غم تنهایی خستم
با اینکه واست میمردم
از دلت پشت پا خوردم
شب و روز دعا می کردم
که نری تو از کنارم
دل شکست و دستا خالی!
از خدا گلایه دارم
با غصه میسازم
از غصه میسوزم
این سوختن و ساختن
شد کار هر روزم

برگرفته از آهنگ ترکی yanginlarda

با صدای murat gogebakan

https://www.academytaraneh.com/1470کپی شد!
976
۱۱