جبر تاریخ

من از حرفای این دنیا

تفکرهای بی معنا

تصور های تاریخی

دلای سنگی ومیخی

از این که پیش هم باشیم

ولی درگیر رویاشیم

من از این حال بد خستم

چشامو تا ابد بستم

چرا باهم ولی سردیم

دیالوگ های پردردیم

نداریم پای دل اما

باید یک عمر برگردیم

یه عمره سرد و بی  رنگیم

عروسک های دلسنگیم

ولی از ترس این مردم

با حس تازه می جنگیم

https://www.academytaraneh.com/14599کپی شد!
1344
۸۲