باور نمیکردم

من منتظر بودم که برگردی

اما تو رو با دیگری دیدم

از چشم من افتادی اما باز

از کار زشت تو نرنجیدم

باور نمیکردم که اینجوری

قلب شکستم رو تو پس دادی

باور نمیکردم به جای من

بازم رقیبم رو نفس دادی

من منتظر بودم که برگردی

اما تو رو با دیگری دیدم

خواستم فراموشت کنم اما

از این شبای بی تو ترسیدم

باور نمیکردم یکی باشه

غمها رو از دوش تو برداره

میگیرم از هرکی سراغت رو

شاید یکی از تو خبر داره

احساسمو کشتی به بی رحمی

اما هنوزم عاشقت هستم

جای تو رو پر کرده تنهاییم

من هم به این تنهایی دل بستم

من منتظر میشم ولی شاید

تا تو بیای قلب من از دست رفت

شاید نیای و این دلم بازم

                                                                                                             تا آخر این راه بن بست رفت

https://www.academytaraneh.com/14376کپی شد!
893
۱۳