این شبا

.این شبا

سایه داره عکس تورو…رودرو دیوار میکشه
سردیه دستات میتونه… منوبه اتیش بکشه…
ارزومه مث قدیم… همه چی روبراه بشه
زندگیمون نذارحالا… اینجوری ازهم بپاشه…
یادمه که میگفتمت …بگیر ازم این دلمو
حالا که قلبم شکسته… بگیرازم این جونمو…
نفس برام زیادیه… پنهون نمیشه گریه هام
سراغی ازدلم بگیر…سراغی ازاون خنده هام…
قلبمو من جلو پاهات… گذاشتمو تو رد بشی
هیچجوری فکرمم نبود…اصلا یه روزتوبد بشی…
پای پیاده این شبا… تنهائیمو قدم زدم…
تنها میرم تو کوچه ها… دل به جماعت نمیدم…
هرکسی از راه میرسه… زخم زبون بهم میزنه
انگار نمیبینه کسی… دیگه تو نیستی تو خونه…
یجورایی جنون دارم… همش باتو حرف میزنم
بعضی شبا بلند میشم… به تخت تو سر میزنم…
نمیدونم چه وقت میخوام… باور کنم تو پریدی
مث گذشته نیسستیو… تو از دلم دل بریدی…
هیچی منو زمین نزد… غیر دروغ رفتنت
دروغکی بهم نگو… ادما بودن بردنت…

https://www.academytaraneh.com/14203کپی شد!
816
۱۸