ترانه شو! ترانه شو !

اولین ترانمو تقدیم دوستان عزیز آکادمی ترانه میکنم:

 

دوس ندارم بی تو باشم با آدما و لافشون

غریبه ام با حرفاشون ، جز عین و شین و قافشون

 

قهر میکنم با واژه هام ! وقتی که از تو خالی ان

حتی اگه همه بگن ترانه هات چه عالی ان!

 

به واژه هام گفتم فقط توی هواش نفس بکش!

یه وقتا آزادی بده بیا برام قفس بکش

 

بیا برام قفس بکش یه کنج بوم نقاشی .

آسمون و میخوام چی کار وقتی تو ماهش نباشی

 

پنجره هم نداش نداش ، کار ندارم به دیگرون

بجاش برام یه قاب بزار از توی صحن جمکرون

 

 …

 

این واژه ها خاکی شدن ، یاد ندارن از تو بگن!

بیا یه کم ترانه شو ، یاد بده چند تا شعر به من

 

بیا برای بودنم تو شهر شعر بهانه شو

یه سر بزن به شعر من، ترانه شو ترانه شو

https://www.academytaraneh.com/1413کپی شد!
1098
۷