پک آخر

 

دود سیگار انگاری ، درد منو نمیدونه

به گروه خون من ، سیگار کِنت نمیخونه

دیگه این بند و بساط ، هیچ جور منو نمیسازه

هی میخوام برنده شم ، این غصه ها نمیبازه

یه روزی گفته بودی ، که لب به این چیزا نزن

بخدا قهرم باهات ، اسم منو صدا نزن

نمیخوام که مرد من ، بره به سمت این کارا

لب تو مال منه ، دوسش دارم به اون خدا

چه کنم که روزگار ، شادیامو برد همیشه

وقتی نیستی هیچ جوری ، درد من آروم نمیشه

رفتیو نفهمیدی ، که میمونم تو حسرتت

واسه تو عشق غریب ، اشک میریزم پشت سرت

کسی نیست بهم بگه ، داری پی  ِ چیا میری

با کی هستی این شبا ، بگو پیش کیا میری

چه کنم که بعد تو ، دل رو زدم به این چیزا

با یه نخ دو نخ سیگار ، عرق درون شیشه ها

اونقدر مست میکنم ، که غصه هام یادم بره

منو باید بسازه ، این پک آخر یه سره

 

https://www.academytaraneh.com/1376کپی شد!
748
۱۰