کلافتم..غزل ترانه..!!

چرا هوار الـــکی توی خیابــون میزنی

 یاکه تظاهرمیکنی سر به بیابون میزنی

 اینا فقط یه بازیه  آخره صحنه ســازیه

  برای باورم چرا قسم روی جون میزنی

 شیطونیات پشت منه دلت میخواد باهام باشی

 اما چرا جلوچشام سرد و پشیمــون میــــزنی

 وقتی که دور میشی ازم شادی امونت نمیده

 تا که میای کنارمن غمگین و محزون میزنی

 گل هارو از ته بریدی به باغبون آتیش زدی

 با این همه دیگه چرا حرفِ گلستون میزنی

 حرص منو در میاری داد میکشم روی سرت

 آخه تمومه هفته رو همیشه نالــــون میزنی

 تا نخوره کارت بهم حتی نـــگام نمیـــــکنی

 تا دیدی احتیاجتم چشماتو گریــــون میزنی

از کاه همش کوه میسازی ،بدهکاری هزاریه

 تیککَشو میندازی بهم حرفِ یه میلیون میزنی

 انگاری توی برزخم بگو چجوری تـــــا کنم

 وقتی که آفتابی میشی یا وقتی بارون میزنی

 جواب خواستتو میدم میای کنارم میشـــینی

 تا که جواب رد میدم از خونه بیرون میزنی

 میشکنی هی شیشه هارو سر توی دیوارمیکوبی

 انگاری احوالت بده بدجوری داغــــــون میزنی

 بازم خرافاتی شدی فک میکنی عذابتــــــــــم

 روزی هزار بار توخونه فال توفنجون میزنی

 بدون نگاه سردتو  چشامو آتیش میکشــــه

سوالم از چشات اینه چرا زمستون میزنی؟

منکه همیشه عشقمو به اون دلت نشون میدم

تا میبینی بهم میگی زیادی مجنــــون میزنی

 با اینکه من کلافتم دلم میخـــــواد بمونیــــو

 فٍک نکنم رفتنی ای شبیه مهمـــون میزنی..

 

احساس …۹۱

 

https://www.academytaraneh.com/13737کپی شد!
1034
۳۷