توی بارون

توی بارون،زیرناودون،به همه سرمیزنم
آروم آروم،زیردالون،به غما سرمیزنم
*****************
میرم من توآسمونا،توخیالم روی ابرا
میشینم بامهربونی،کنار عشقای دنیا
*****************
توی صحرا،توی دشتا،دِلارو در میزنم
تابهارو،میبینم من،به خدا سر میزنم
*****************
می پرم تااوج ابرا،باستاره ها میشم
یه روز ازهمین روزا مهمون ناکجا میشم
*****************

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1371کپی شد!
917
۶