تصمیمتو برگردون

صف اشکامو بهم می ریزی

دستتو که می کشی رو گونم

نمی خوام ببینی گریه مو ولی

نمی تونم رومو برگردونم

 

تلخیه ثانیه های آخرو

با یه لبخند عسل می کنیُ…

واسه دلداریه تنها شدنم

سرسری منو بغل می کنیُ…

 

چمدونتو می گیری دستت

من چه جوری سر کنم با این درد

ابرا گریه می کنن این یعنی

یا نرو یا اگه میری برگرد

 

جاده های پشت در بی رحمن

رد پات گم میشه توو این بارون

دیگه هیشکی مثل من با گریه

نمیگه تصمیمتو برگردون

 

زل بزن بهم شاید فهمیدی

چی به روز دل من آوردی

شاید اینجوری دلت رحم اومد

منو با خودت از اینجا بردی…

 

https://www.academytaraneh.com/1364کپی شد!
1005
۱۴