قاتل

حکم اعدام دلم رو،داری به اجرا میذاری/
تو میخوای بری عزیزم،منو اینجا جا بذاری/
به حساب بخت و قسمت،شونه هاتو خالی کردی/
وقتی گریه هامو دیدی،میدونم چه حالی کردی/
تو با جوخه ی نگاهت،منو به گلوله بستی/
دلیو که داده بودم،تو با سنگدلی شکستی/
واست ارزشی نداره،عشق پاک و ساده ی من/
تو که بم حسی نداری،حرمت عشقمو نشکن/
لحظه ی وداع رسیده،با یه لبخند داری میری/
به خدا تو قاتلی و،داری جونمو میگیری.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1358کپی شد!
914
۱۴