هوای گریه دارم من

هوای گریه دارم من

دراین دنیای تاریکم

دلم بغضش فروپاشید

دراین آوای تاریکم

دراین تاریکی وغربت

دلم از غصه داغونه

ببین قلبم چه می لرزه

در این شبهای تاریکم

کسی قدرم نمیداند

خداحافظ شب ماندن

سفر تنها امیدمن

دراین صحرای تاریکم

گل امید شد پرپر

دراین دنیای پُرغصه

مرا در خاطرت بسپار

تو ای ویزای تاریکم

نوشته رشادعقیلی

https://www.academytaraneh.com/1346کپی شد!
1037
۲۶