به جای این گلوله ها

به جای این گلوله ها

آتش و سرب لوله ها

دونه بپاش تاسیر کنیم

پرنده های خسته رو

کلید بیار تا وا کنیم

دست و پاهای بسته رو

داسی بده درو کنیم

بمبای خوشه خوشه رو

جارو کنیم با دستامون

جنگای گوشه گوشه رو

میون انفجار و خون

بالای داره /عاشقی!

اما همین قصه که نیست

آخر کار عاشقی

یه روزی آخرش میره

این شبای نامهربون

با ما دوباره خوب میشن

هم زمین و هم آسمون

پاره میشه با دستامون

طناب دار عاشقی

دنیا دوباره پر میشه

از انفجار عاشقی!!

https://www.academytaraneh.com/1343کپی شد!
1087
۳۹