جدایـــــــــــــــــــــــی

چه حسی داره این لحظه ** فرشته توی ِ آغوشم

من امشب رنگ ِ لبهاش ُ ** به جای ِ گریه می پوشم

تو آغوش ِ رها مُردم ** چه حسی داره بوسیدن

نگاهش مثل ِ لبخند ِ ** یه حسی مثل ِ روییدن

تو این بیگانه بودن ها ** دلم درگیر ِ عادت شد

نگاهش رنگ ِ شبهام بود ** شبم رنگ ِ عبادت شد

تو حس ِّ گریه می خندم ** تو حسِّ خنده دلگیرم

تو این دنیای تنهایی ** تو حسِّ زنده می میرم

چه سخت ِ از تو دل کندن ** تو این رویای ِ دل مُرده

نمیشه باورم هرگز **غریبه از تو دل بُرده

تو که تنها رها بودی ** برام رنگ ِ خدا بودی

چه آسون بردی از یادم ** تویی که همصدا بودی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1325کپی شد!
825
۲۶