کوچه

بازم بارون میباره

هوای کوچه ابری شد

دلم از خاطرت رد شد

تو این تردید پیدا شد

صدای نم نم و بارون

باچتری که تو دستام بود

گذشتم از کنار تو

تو کوچه عشق پیدا شد

تو هم رفتی از این کوچه

فقط من موندم و چترم

با سیگاری که تو دستام

با این بارون خاموش شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/13192کپی شد!
1188
۲۰