بوسه

بذار تو عمقِ آغوشت

دلم آروم شهِ از عشقت

بذار با بوسه معناشهِ

تمومِ خلوت چشمت

بیا غوغا کنیم باهم

میونِ واژه ها گُم شیم

تو آتیش بازیِ احساس

بیا غرقِ توهُم شیم

میخوام از آبیِ چشمات

یه طرحِ تازه بندازم

رو موجِ دل سوارم کن

که من هم کوکِ آوازم

تورو بی قافیه میخوام

بمون یک لحظه سازش کن

میخوام مغروق رویا شم

منو حالا نوازش کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1317کپی شد!
761
۹