حقیقت

حقیقت

من یه ماهی تو یه دریا

تو حقیقت من یه رویا

من اسیر ِدست امروز

تو اسیر ِفکر فردا

تو به فکر دل سپردن

من به فکر دل شکستن

تو به فکر ساختن عشق

من به فکر بی تو رفتن

تو یه برکه من یه قطره

تو یه خطی من یه نقطه

نقطه هیچ چیزی نداره

همه چیزش به تو بسته

تو یه برکه من یه قطره

تو یه خطی من یه نقطه

نقطه هیچ چیزی نداره

همه چیزش به تو بسته

اگه خواهشی ندارم

واسه اینه که تو هستی

اگه یک روزی نباشی

تُنگ دنیامو شکستی

اگه خواهشی ندارم

آرزوم دنیایی سبزه

تو برای من همیشه

بودنت خیلی می ارزه

تو یه برکه من یه قطره

تو یه خطی من یه نقطه

نقطه هیچ چیزی نداره

همه چیزش به تو بسته

 

به زودی با صدای وحید عبدالوند

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/13077کپی شد!
1042
۱۶