آرومه آرومم

هوا اینجا چقدر خوبه

من این روزا چقدر شادم

نمیدونی تو رفتی و

از این غم ها چه آزادم

همه دل تنگیا رفتن

من و تنهاییا با هم

چه آواز قشنگی شد

صدای هق هق و آهم

تو باور کن که من خوبم

تو باور کن که میخندم

کنار قاب عکس تو

چه راحت چشم میبندم

نه دلتنگم بگم بانو

بگم عشقم تو خانومم

تو نیستی تا ببینی من

چقدر آرومه آرومم

شبا زیبا و دلچسب

چقدر آسوده خوابیدم

نه دلتنگت شدم حتی

نه رویایه تو رو دیدم

تو باور کن که من خوبم

تو باور کن که خندونم

تو باور کن دروغامو

عزیزم سخته میدونم …(کیوان)

https://www.academytaraneh.com/1273کپی شد!
1005
۲۳