دلم تنگه یه بغض عاشقونس

تواین روزای معمولی وبیرنگ

که مثه دست توبی روح  وسرده

دلم تنگه  یه بغضه عاشقونس

بازم  چشمام هوای  گریه کرده

 

توروزایی که ردی ازنگات نیس

واسه  تنها یی هام دنبال  چارم

یه وقتایی  دلم  میخواد بدونی

دیگه این زندگی رودوس ندارم

 

بازم  دلواپس دلشوره هامم

یه فریادم که خسته ازسکوتم

بازم خنده رو لبهام ته نشینه

توروزایی که درگیر سقوطم

 

نفهمیدی چقد  قلبم  شکسته

نمی دونی چرا از تو بریدم

یه جایی کینه رو به من سپردی

که خیلی زود به بیراهه رسیدم

 

دارم میرم یه جایی غیر اینجا

یه جایی که بشه بی تو صداشد

مثل اون آخرین لبخند تلخت

شبیه مرگ بی چون وچراشد

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/1271کپی شد!
1495
۴۷