قسمت

نمیدونی چقد سخته

تو این دنیای بی ریشه

ببینی سهم تو داره

نصیب دیگرون میشه

 

اگرچه روی من حالا

دیگه چشماتو میبندی

برام بسه که خوشبختی

برام بسه که میخندی

 

به عطرم هر چقد میخوای

تظاهر کن که حساسی

میدونم دیگه از فردا

منو هیچ جا نمیشناسی

 

بهت حق دادم و میدم

همه دیروزو حاشا کن

ولی گاهی شبیه من

بشین ماهو تماشا کن

 

تو میدونی و میدونم

که بیدارم که بیداری

هنوزم دوستت دارم

هنوزم دوستم داری

 

برو شاید خدا میخواد

یه مدت غرق غم باشیم

برو شاید خدا میخواد

تو پیری مال هم باشیم…

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/12696کپی شد!
1052
۱۹